Advokátní kancelář NS & Partners

Advokátní kancelář NS & Partners

Puklicova 52
České Budějovice

Informace o kanceláři Advokátní kancelář NS & Partners

Advokátní kancelář NS & Partners navázala na činnost advokátní kanceláře Mgr. Petra Nesporého transformované v roce 2011 na právní formu společnosti s ručením omezeným. Nově tak působíme pod názvem NS & Partners s.r.o., advokátní kancelář.

Poskytujeme komplexní právní poradenství české a zahraniční klientele, obchodním společnostem i fyzickým osobám.

 

Klademe důraz na vysokou kvalitu našich služeb, individuální přístup ke klientům a záležitostem, s nimiž se na nás obracejí. Rozšiřující se tým spolupracujících advokátů umožňuje jejich užší specializaci na jednotlivá právní odvětví, vždy však spojenou zároveň s komplexním vyhodnocením daného problému a nalezením jeho řešení pohledem více osob. Toho je dosahováno intenzivní kooperací nás všech, vzájemnými konzultacemi a ve složitějších případech i vytvářením vícečlenných pracovních skupin. Spolupráce s daňovými poradci, exekutory, notáři i dalšími odborníky působícími v oborech ekonomických či technických nám umožňuje posuzovat právní záležitosti rovněž i v jejich širších souvislostech.

 

Věříme, že ve spolupráci s námi naleznete efektivní způsob řešení Vašich právních problémů a do budoucna předejdete jejich vzniku.

Fotografie a videa

Cena za služby Advokátní kancelář NS & Partners

Ceny právních služeb

Pro stanovení výše cen za námi poskytované právní služby využíváme formu odměny smluvní, paušální či odměnu určenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Kde nás najdete?

Zobrazit